We-Dentify

UVJETI KORIŠTENJA POSLOVNE APLIKACIJE WE-DENTIFY

DENTOLOGIX d.o.o.  za USLUGE
OIB: 14970080132
Staglišće 37
10 000 Zagreb
,u daljnjem tekstu "Pružatelj usluge, i  

Vi u daljnjem tekstu "Korisnik".  


Članak 1.
Predmet  je korištenje  aplikacije "We-Dentify" - prema principu "Software as a service" usluga. Pružatelj usluge potvrđuje da je autor, odnosno da je ovlašten raspolagati aplikacijom te da je vlasnik ili ovlašteni korisnik internetskog poslužitelja s kojega će se vršiti usluga pokretanja aplikacije.
Pružatelj usluge obvezuje se korisniku omogućiti neometano korištenje aplikacije u roku od 3 radna dana od prve uplate, pa do isteka predplate.  
Pružatelj usluge obvezuje se obavijestiti korisnika najmanje 3 dana unaprijed o eventuatnim planiranim prekidima dostupnosti aplikacije, (downtime) koji u jednom mjesecu ne smiju premašiti 5% radnog vremena. Prekidi usluge uzrokovani mrežnim teškoćama data centra, ili Korisnikove lokalne mreže se ne podrazumjevaju. Prekidi usluge zbog nepoštivanja odredbi ugovora se ne podrazumjevaju.
U slučaju da se dogodi planirana ili neplanirana nedostupnost aplikacije veća od 5% od duljine kalendarskog mjeseca, Korisnik je ovlašten od pružatelja usluga tražiti iznos u visini mjesečne pretplate na ime ugovorne kazne zbog nepoštivanja odredbi ovog ugovora.  
Pružatelj usluge podatke osigurava u data centru Avalon.  
Korisnik usluge se obavezuje na sigurnosno kopiranje podataka minimalno jednom unutar 24 sata.
Te čuvanje starih podataka unazad 7 dana.


Članak 2.

Cijena korištenja / najma aplikacije prikazana je na našoj web stranici, ovisi o paketu i plaća se na transakcijski račun Pružatelja. Pružatelje usluge obvezuje se na upozoriti korisnika 7 dana prije isteka pretplate, te prilikom obavjesti poslati ponudu o produženju iste. Ukoliko pretplata nije plaćena Pružatelj smatra da je Korisnik odustao od korištenja.  


Članak 3.  

Ugovorne strane suglasne su sa sljedećim činjenicama:
 
Pružatelj usluge daje na raspolaganje korisniku software "We-Dentify" za broj korisnika odabran prilikom odabira paketa.
Pružatelj usluge ustupa server za baze svih poslovnica (po trenutnom cjeniku pružatelja usluge),  
Sva komunikacija između pružatelja usluge i korisnika odvija se putem mail-a info@wedentify.com
Pružatelj vrši dnevni backup podataka  
Pružatelj usluge nije odgovoran za možebitni nezakoniti software, instaliran na računalima korisnika.
Korisnik usluge pristupa aplikaciji preglednicima za internet, Firefox ili Chrome za desktop računala, s naznakom da prepuračamo Chrome.
Sve ostale dodatne usluge:
-usluge unosa podataka ili konvertiranja postojećih podataka u bazi We-Dentify  su stvar dogovora, i naplaćuju se po aktualnom cjeniku pružatelja usluge.


Članak 4.  

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da samo Korisnik može odrediti osobe ovlaštene za unos i pregled podataka unesenih korištenjem aplikacije, tj. Pružatelj usluge ne može zabraniti rad određenim korisnicima ukoliko su oni zaposlenici Korisnika.
Korisnik usluge ne može davati pristup osobama koje nisu zaposlenik Korisnika, tj. drugim ustanovama, poliklinikama, labaratorijima ili bilo kojim pravnim ili fizičkim osobama uključujući i tvrtke informatičkog karaktera te je takav pristup stvar ugovora  između Pružatelja usluge i treće strane u pitanju.
Pružatelj usluge potvrđuje da će svaki pristup aptikaciji biti omogućen samo na način koji djelotvorno štititi od neovtaštenog pristupa podacima, uktjučujući i FTP, SSH ili bilo koji drugi način izravnog (hardverskog ili preko lokalne računalne mreže) ili vanjskog (preko interneta ili neke druge računalne mreže) pristupa podacima.  
Članak 5.
 
Stranke sporazumno utvrđuju da su svi podaci uneseni korištenjem aplikacije tajni u vremenski neograničenom periodu. Pružatelj usluge obvezuje se sve datoteke prenesene korištenjem aplikacije i sadržaj baze podataka koju aplikacija koristi čuvati kroz vrijeme trajanja pretplate, te
60 dana nakon isteka iste. Ukoliko iz bilo kojeg razloga na koji je Pružatelj usluge mogao djelovati ili mogao spriječiti da se dogodi ili je mogao pravovremeno upozoriti Korisnika, dođe bilo do neovlaštenog pristupa podacima, gubitka podataka javne objave pohranjenih podataka klijenata korisnika, stranke sporazumno utvrđuju ugovornu kaznu u iznosu od 10 (deset kuna) za svakog klijenta korisnika do čijih podaka pohranjenih korištenjem aplikacije dode treća osoba, ili ti podaci budu izgubljeni ili javno objavljeni, osim ako do toga ne dođe neovlaštenim korištenjem, tj. krađom regularnih pristupnih podataka ovlaštene osobe Korisnika ili drugih korisnika podataka.  


Članak 6.
 
Pružatelj usluge garantira da ne postoje drugi poslovni subjekti koji imaju vlasništvo nad aplikacijom, tj. da mogu svojim odlukama upravljati na korištenje aplikacije od strane Korisnika usluge i/ili obustaviti ili ometati rad.

Članak 7.
 
Korištenje aplikacije se omogućava  do kada je plaćena pretplata.  
Za vrijeme trajanja pretplate Korisnik usluge može zatražiti, a  Pružatelj usluge se obvezuje unutar 60 dana od primitka zahtjeva  isporučiti export (dump) baze podataka iz aplikacije, za daljnje korištenje Korisnika.